OFERTA

PROJEKTOWANIE OGRODÓW I TERENÓW ZIELONYCH

- koncepcja czyli wstępny szkic planowanej inwestycji,
- projekt w skali (rzut z góry całego obiektu)
- projekt detalu (np.rabata kwiatowa)
-wykaz roślin wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi

PROJEKTY REWALORYZACJI ORAZ REWITALIZACJI TERENÓW ZIELONYCH

- uwarunkowania historyczne,
- uwarunkowania przyrodnicze,
- uwarunkowania funkcjonalno- przestrzenne,
- inwentaryzacja urbanistyczna,
- inwentaryzacja dendrologiczna,
- analiza funkcjonalno- przestrzenna,
- analiza dendrochronologiczna (w przypadku terenów zabytkowych)
- analiza krajobrazowa

ZAKŁADANIE TERENÓW ZIELONYCH I PIELĘGNACJA

- zakładanie trawników z siewu i tzw. rolki,
- oczka wodne,
- mała architektura ogrodowa (pergole, trejaże, donice drewniane, murki oporowe itp.),
- systemy nawadniania,
- nawierzchnie ogrodowe (ścieżki, alejki)
- serwis całoroczny,
- renowacja zieleni