Nadzór inwestorski w Gdańsku

Prowadzimy nadzór inwestorski w Gdańsku. Posiadamy kwalifikacje do pełnienia nadzoru nad inwestycjami związanymi z terenami zieleni. Usługi w zakresie nadzorów inwestorskich polegają przede wszystkim na kontroli przebiegu prac, dbaniu o jakość materiałów, sporządzaniu ekspertyz i raportów zawierających m.in. dokumentację opisową, fotograficzną, czy rysunkową. Jesteśmy podczas każdego etapu prac na terenach zieleni – w fazie przedprojektowej, projektowej, a także realizacyjnej.

Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób profesjonalny, a usługi realizujemy terminowo. Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych, firm, deweloperów oraz instytucji zajmujących się terenami zieleni w Gdańsku. 

 

Zakres obowiązków podczas nadzoru inwestorskiego

Realizowany przez nas nadzór inwestorski to przede wszystkim kontrola nad prawidłową realizacją działań. Inspektorzy:

 • współpracują oraz koordynują swoje prace m.in. z ornitologiem, mykologiem, entomologiem;
 • kontrolują zabezpieczenie prac oraz spełnianie norm w zakresie zasad bhp;
 • weryfikują inwentaryzację dendrologiczną;
 • dokonują oceny zdrowotnej istniejącego drzewostanu;
 • nadzorują sposoby zabezpieczenia drzew oraz nadzorują nad przeprowadzanymi badaniami drzew;
 • przygotowują dokumentację dotyczącą wycinki drzew;
 • kontrolują przebieg prac ziemnych;
 • kontrolują jakości materiału roślinnego;
 • nadzorują nad sposobem zakładania trawników i wykonywanymi nasadzeniami.

Celem nadzoru inwestorskiego jest eliminacja wszelkich nieprawidłowości podczas realizacji inwestycji.

 

Procedura nadzoru inwestorskiego

Nadzór inwestorski to kilkuetapowa procedura. Jej przebieg zazwyczaj prezentuje się w następujący sposób:

 1. Złożenie oświadczenia o przejęciu nadzoru nad inwestycją.
 2. Zapoznanie się z umową, dokumentacją techniczną, dokumentacją prawną, terenem budowy, kosztorysem.
 3. Sprawdzenie kompletności dokumentacji.
 4. Przekazanie terenu budowy kierownikowi budowy reprezentującemu wykonawcę.
 5. Nadzorowanie budowy.
 6. Potwierdzenie informacji o zakończeniu robót.

Nasze usługi świadczą doświadczeni inspektorzy z odpowiednimi uprawnieniami. Prowadzą nadzory nie tylko przy nowych inwestycjach, a także podczas prac na istniejących już terenach zielonych.

 

Dlaczego warto zlecić nam nadzór inwestorski terenów zieleni?

Prowadzony nadzór inwestorski terenów zielonych to kompleksowa kontrola techniczna prac na terenie danej inwestycji. Nasi wykwalifikowani inspektorzy sprawdzają zgodność realizacji prac zarówno z projektem, jak i obowiązującymi przepisami. Jeśli więc stoicie przed dużą inwestycją związaną z terenami zielonymi, polecamy nasze usługi. Dzięki zleceniu nadzoru jednej, doświadczonej firmie, klient zyskuje pewność, że wszystkie prace zostaną przeprowadzone w sposób prawidłowy i zgodny z prawem.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą nadzoru inwestorskiego, ale i projektowania ogrodów zapraszamy do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu. Można również skorzystać z gotowego formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na pytania i udzielimy dodatkowych informacji. Jesteśmy do Waszej dyspozycji i zapraszamy do współpracy.